ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ

ตามที่ศาสตราจารย์ Hofmann ระดับโซเดียมไอออนในน้ำลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยประมาณหนึ่งในสิบเอ็ดหลังจากการกระตุ้นด้วยกรดซิตริก ผลกระทบนี้ทำให้เรารู้สึกไวต่อเกลือมากขึ้น นักเคมีอาหารอธิบายว่า: “เกลือแกงไม่มีอะไรอื่นนอกจากโซเดียมคลอไรด์และไอออนโซเดียมมีบทบาทสำคัญในรสชาติของเกลือถ้าน้ำลายนั้นมีความเข้มข้นของโซเดียมไอออนสูงขึ้น

ตัวอย่างที่ได้ลิ้มรสจะต้องมีปริมาณเกลือสูงขึ้นอย่างมาก รสเค็มเปรียบเทียบ Hofmann เชื่อว่าการวิจัยจำนวนมากยังคงต้องทำเพื่อให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างโมเลกุลในอาหารที่สร้างรสชาติกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในน้ำลายและความรู้สึกของเราในรสชาติ ด้วยวิธีการทางชีววิทยาระบบ Hofmann มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่สำหรับการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและความรู้สึกของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เขาและทีมของเขาจึงรวมวิธีการวิจัยทางชีวโมเลกุลกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวิธีการเกี่ยวกับชีวสารสนเทศ