วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน

ทราบหรือไม่ว่าเครื่องมือจัดฟันนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาลเสียอีกนะครับ โดยเชื่อกันว่า Aristotle และ Hippocrates เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นเครื่องมือเพื่อจัดฟันมาตั้งแต่ช่วง 400 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล โดยเครื่องมือในสมัยแรก ๆ นั้น จะทำมาจากทองคำแท้ และการจัดฟันจะใช้แผ่นทองคำมาทำเป็นวงแหวนหุ้มรอบฟัน และลวดจัดฟันก็ทำจากทองคำเช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดฟันสมัยก่อนจึงจำกัดในเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น

(ที่มา: Angle EH, ed. Treatment of malocclusion of the teeth : Angle’s system. 7th greatly enl. and entirely rewritten. edn. Philadelphia: The S.S. White Dental Manufacturing Co., 1907.)

ในปัจจุบันเครื่องมือจัดฟันได้ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบหลากหลาย และทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น โลหะผสมต่าง ๆ เช่น พวกโลหะไร้สนิม stainless steel หรือโลหะผสมนิกเกิลและไทเทเนียม เป็นต้น ในระยะหลัง ๆ มานี้ ก็ได้มีความพยายามที่จะผลิตพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้เห็นส่วนที่เป็นโลหะน้อยลง จึงมีการใช้วัสดุจำพวกพลาสติกหรือเซรามิกมาผลิตเป็นเครื่องมือจัดฟันด้วย ทำให้ปัจจุบันมีทางเลือกในการใช้เครื่องมือจัดฟันมากขึ้นครับ