4 สถาบันการแพทย์ ประชุมวิชาการมะเร็งวิทยานานาชาติ

‘ศิริราช–จุฬาฯ-รามาฯ-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ จัดประชุมวิชาการมะเร็งวิทยานานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งในกลุ่มแพทย์ และมุ่งให้ความรู้ ตรวจคัดกรองในประชาชนทั่วไป 

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  แถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โซนเอเทรียม ว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชา ด้านมะเร็งวิทยา ของศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีแล้ว ยังเพื่อให้แพทย์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานเกี่ยวกับมะเร็ง ภายใต้แนวคิด. New Frontiers in Cancer Combat   นำผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขามะเร็ง และผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มาบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ นิสิตและนักศึกษาแพทย์ 4 สถาบัน

อีกทั้งในการจัดประชุมวิชาการยังเน้นเรื่องการต่อสู้กับมะเร็ง  โดยเฉพาะมะเร็งที่พบในไทยแบบองค์รวมทุกมิติ และ การป้องกัน ,คัดกรอง ยาต้านมะเร็งกลุ่มใหม่ๆ และการผ่าตัด โดยใช้หุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีงานวิจัยเกี่ยวกับยีนและกรรมพันธุ์เพื่อไปสู่การพัฒนา 

ขณะเดียวกันมีการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชนที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจมะเร็ง ปัจจัยการเกิด เพื่อให้เกิดความตระหนักและการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น ทานอาหารอย่างไรและการดูแล พร้อมให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับสมุนไรพกับมะเร็ง เพื่อป้องกันความเชื่อผิดๆ อีกด้วย